ArtFrame.nl

HR consult

 

Een van de diensten van Axtion HR betreft HR Consult. Dit kan zowel advies op strategisch niveau als op instrumenteel niveau zijn.

 

HR Consult op strategisch niveau:

Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van HR beleid. Vanuit de strategie van de organisatie wordt de vertaalslag gemaakt naar wat dit betekent voor HR binnen de organisatie. Er wordt rekening gehouden met de omgeving waarin de organisatie zich bevindt, welke strategie het management van de organisatie voor ogen heeft, welke doelstellingen men wil behalen en wat de cultuur van de organisatie is. Het nieuwe HR beleid sluit hierbij aan, zodat het past binnen de (koers van de) organisatie.

De werkwijze die hierbij gehanteerd wordt is het voeren van gesprekken met het management, het eventueel bijwonen van Management Teamvergaderingen, het houden van workshops omtrent dit onderwerp met het Management Team, het analyseren van reeds bestaande informatie/strategienota's.

 

Een ander voorbeeld is het begeleiden van allerlei vormen van organisatieveranderingen, als start ups, fusies, verkoopprocessen, outsourcing, "carve outs" en reorganisaties. Deze begeleiding vindt plaats vanuit het HR en bedrijfskundige specialisme. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met het verloop van dit soort veranderprocessen, allerlei HR juridische zaken, contact met bijvoorbeeld Ondernemingsraad en/of Vakbonden, hoe krijg je de juiste medewerkers op de juiste plek, etc. Er kan ook sprake zijn van een nieuw organisatieontwerp. Deze begeleiding kan plaatsvinden vanuit een adviesrol of vanuit een interim rol (zie later onder "Interim management").

Verder worden door Axtion HR ook cultuurveranderingen begeleid. Ook dit kan plaatsvinden vanuit zowel de adviesrol als de interim rol.

 

 

HR Consult op instrumenteel niveau

Axtion HR geeft ook advies op HR instrumenteel niveau. Hierbij worden HR instrumenten ontwikkeld als beloningssystemen, performance management systemen en functiematrices. Tevens wordt HR deelbeleid ontwikkeld als recruitmentbeleid, beloningsbeleid en promotiebeleid. Tot dit instrumentele gebied behoren eveneens het ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden en salarisstructuren, alsmede het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en het begeleiden van conversies op het gebied van HR beleid, HR instrumenten en arbeidsvoorwaarden.

 

 

Centraal bij HR Consult in algemene zin staat het vertalen van de strategie naar een pragmatisch bij de organisatie passend HR beleid cq. HR instrument.